ठेगाना:
टिकेधारा टोल, वडा न. ७
खाँदबारी नगरपालिका, संखुवासभा

सम्पर्क न.:
ल्यान्डलाइन: +९७७-०२९-५६०११२
मोबाईल : +९७७-९७५२००६८६५

इमेल:
info@nettlesociety.com